Verzekering bij leegstand

Als vastgoedeigenaar is het belangrijk om ervoor te zorgen dat panden gedekt is door de juiste verzekering, ook tijdens tijdelijke of gedeeltelijke leegstand. Hieronder zetten we uiteen welke relevante verzekeringen de moeite van het overwegen waard zijn.

Opstalverzekering

Dit is de basis verzekering die elke vastgoedeigenaar nodig heeft. Het dekt schade aan het gebouw en eventuele bijgebouwen. Het biedt ook dekking voor schade door storm, brand, vandalisme en inbraak.

Aansprakelijkheidsverzekering

Een vastgoedeigenaar is aansprakelijk voor eventuele schade aan personen of eigendommen die zich binnen diens pand bevinden. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt deze kosten.

verzekering verzekeren bij leegstand leegstandsverzekering

Glasverzekering

Als een pand veel glas heeft, zoals grote ramen of deuren, is het raadzaam om een glasverzekering af te sluiten. Het dekt schade aan glas door bijvoorbeeld een vandalisme- of inbraakpoging. Met toenemend onstuimig weer als gevolg van klimaatverandering, neemt ook het risico op glasschade toe. Glasschade wordt doorgaans niet standaard meeverzekerd met een opstalverzekering of een andere voor bedrijven bedoelde (gebouw)verzekering.

Inboedelverzekering

Voor een pand dat leegstaat, is geen inboedelverzekering nodig. Wordt het pand echter gemeubileerd achtergelaten, dan is het verstandig om een inboedelverzekering af te sluiten. Dit dekt schade aan meubels, apparatuur en andere persoonlijke eigendommen. Als het pand tijdelijk wordt ingevuld met leegstandsbeheer zijn de tijdelijke gebruikers zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een inboedelverzekering voor hun spullen.

Leegstandsverzekering

Als een pand voor langere tijd leeg staat, kan het middels een leegstandsverzekering verzekerd worden. Hiermee kunt u schade door inbraak, brand en vandalisme dekken. Het is belangrijk om te weten dat deze verzekering vaak een hogere premie heeft dan de normale opstalverzekering. 

Een vastgoedeigenaar moet zich ervan bewust zijn dat verzekeraars bepaalde voorwaarden hanteren bij het afsluiten van een verzekering. Zo kan het zijn dat het pand regelmatig gecontroleerd en onderhouden moet worden om de dekking te behouden. Ook kan het voorkomen dat een hogere premie betaald moet worden als het pand leegstaat. Het is daarom belangrijk om de voorwaarden van de verzekering goed door te lezen voordat een polis wordt afgesloten.

Een tijdelijke invulling met antikraak of tijdelijke verhuur is doorgaans goedkoper dan verzekeren en bovendien een adequatere invulling. Meer weten? Neem contact op!