Kwaliteit in vastgoed management

We snappen hoe waardevol vastgoed is. Financieel, als onderdeel van een portefeuille, maar ook op manieren die minder eenvoudig te meten zijn. Ons vastgoed management is dan ook gericht op het creëren van meerwaarde.

Leegstand hoeft de waarde van een pand niet te verminderen. Wij weten uit de eerste hand welke toevoeging een tijdelijke invulling kan geven. Met kwalitatief en effectief vastgoedbeheer blijft een pand van belang, in welke fase van de levensloop het zich ook bevindt. Meer weten? Neem contact op!

Vastgoed management Amsterdam vastgoedmanagement

De kracht van ons leegstandsbeheer rust op vijf pijlers

Contracting

Al onze contracten (antikraak, tijdelijke verhuur en (gebieds)ontwikkeling) zijn opgesteld door een in woonrecht gespecialiseerde jurist. Jaarlijks worden deze getoetst aan actuele relevante jurisprudentie en waar nodig aangepast. 

Alle afspraken rondom het gebruik van het beheerde vastgoed worden in een contract vastgelegd, zowel met opdrachtgever als met gebruiker. Zo zijn de betrokken partijen op de hoogte van verwachtingen en verantwoordelijkheden.

Screening

We selecteren de tijdelijke gebruikers waar we mee samenwerken met zorg. Ons succes valt of staat immers met de manier waarop zij de aan ons toevertrouwde gebouwen gebruiken. We verbinden ons dan ook met ondernemers die garant staan voor zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid en verrijking van vastgoed. 

Onze tijdelijke gebruikers kennen we bovendien persoonlijk. Regelmatig checken we bij hen in om te bespreken of alles gaat zoals wederzijds is overeengekomen.

Certificering

Wij voeren het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB). Het KLB staat voor professionaliteit en kwaliteit in tijdelijk vastgoed management. Na een uitgebreide toetsing door het SKW hebben wij het Keurmerk Leegstandbeheer in 2021 gekregen. Dit betekent dat onze bedrijfsvoering aantoonbaar betrouwbaar, transparant en veilig bevonden is. 

Ons team heeft bovendien een NEN 8025 en/of NEN 3140 certificering. Wij inspecteren (elektrische) installaties op veilig functioneren en laten waar nodig aanpassingen doen.

Monitoring

De door ons beheerde panden worden met regelmaat door ons gecontroleerd. We letten bijvoorbeeld op uitstraling en mankementen. Daarnaast houden we het energieverbruik in de gaten. 

Onze controles zijn erop gericht onregelmatigheden vroegtijdig te signaleren. Daardoor kunnen we adequaat bijsturen als dat nodig blijkt.

KLB gecertificeerd

Ervaring

Wij kunnen ons beroepen op ruim 20 jaar ervaring met leegstandsbeheer, tijdelijk beheer en vastgoed management. Daarom kennen we de markt en het vak bijzonder goed. 

Doordat we begrijpen welke vragen en zorgen bij vastgoedpartijen leven, kunnen we voor ieder project de optimale invulling bieden. Welke vorm het ook krijgt.

Nog vragen?

Check de FAQ’s

Professioneel vastgoedmanagement

We horen graag hoe we kunnen helpen.

LET OP: Dit formulier is uitsluitend bedoeld voor (potentiële) opdrachtgevers. Ben je op zoek naar een ruimte? Klik dan hier.