Leegstandsbeheerder voor vastgoedoptimalisatie

Als leegstandsbeheerder helpt Antikraak.nl de risico’s van leegstand te ondervangen. De grootste risico’s:

 • Kosten
  Leegstand kan leiden tot hoge kosten, zoals (herstel)kosten bij vandalisme of onopgemerkte mankementen. Daarnaast diefstal van koper of oud-ijzer en ongedierte-overlast. Ook is sprake van verhoogde verzekeringspremies en beveiligingskosten. Bovendien kan wet- en regelgeving zorgen voor aanzienlijke kosten bij leegstand.

 • Oneigenlijk gebruik
  Een pand dat leegstaat is aantrekkelijk voor dak- en thuislozen als overnachtingsplaats. Ook kan het worden gekraakt voor huisvestings- of politieke doeleinden. Los van de kosten die ontruimingsprocedures met zich meebrengen, gaat hier doorgaans veel zorg en tijd in zitten. Daarnaast is de staat van het gebouw in het geding.
 • Veiligheidsrisico’s
  Een leegstaand pand kan gevaar opleveren voor de veiligheid. Bijvoorbeeld door brandgevaar, instortingsgevaar of een toename van criminaliteit.

 • Verloedering
  Een gebouw dat langere tijd leeg staat, kan verloederen. Onder andere door vervuiling, vandalisme en/of achterstallig onderhoud. Dit beïnvloedt de leefbaarheid in de omgeving negatief.

 • Waardevermindering
  Door leegstand kan een gebouw in waarde dalen, zeker in combinatie met beperkt onderhoud. Dit heeft op termijn een negatief effect op de waarde van zowel het pand als de omliggende panden en de hele buurt.

Regelgeving rondom leegstand

In Nederland gelden bovendien regels ten aanzien van leegstaand vastgoed, om te voorkomen dat deze panden langere tijd leeg blijven staan. Deze regels zijn vastgelegd in de Leegstandwet. Daarnaast geldt in een deel van de Nederlandse gemeenten een lokale Huisvestingswet.

Sommige gemeenten, zoals Amsterdam en Utrecht, hebben bovendien aanvullend beleid ontwikkeld om kraken tegen te gaan en de leefbaarheid en veiligheid in de buurt te waarborgen. Zo heeft Amsterdam een leegstandsverordening, waarbij het onder andere actief leegstaande panden opspoort en eigenaren aanspoort deze panden te verhuren of verkopen.

Een vastgoedeigenaar is vaak verplicht om bij de gemeente te melden wanneer een pand langer dan de in de verordening vastgelegde periode leeg staat. De gemeentes registreren vervolgens de leegstand in een leegstandsregister. Zij kunnen de vastgoedeigenaar aanschrijven om het pand weer in gebruik te nemen of te verkopen

leegstandsbeheerder amsterdam, vastgoedbeheer leegstandswet huisvestingswet leegstandsbelasting

Wanneer voor leegstand betalen?

Wanneer een vastgoedeigenaar zich niet houdt aan de regels rondom leegstand, kan deze een bestuurlijke boete krijgen. De hoogte van de boete is afhankelijk van de gemeente waarin het pand zich bevindt. Zo’n dwangsom kan oplopen tot duizenden euro’s zolang de leegstand niet wordt opgelost.

Ter vergelijking: als wij het pand als leegstandsbeheerder invullen met tijdelijke gebruikers, brengen wij geen kosten in rekening. Afhankelijk van de mogelijkheden met het pand is een bijdrage in de energielasten of een vergoeding voor het gebruik af te spreken. Financieel levert dat een veel aantrekkelijker plaatje op, nog los van de andere voordelen van leegstandsbeheer.

Leegstandsbelasting

Leegstandsbelasting is een belasting die wordt opgelegd aan vastgoedeigenaren die hun pand leeg laten staan. Het is bedoeld om leegstand tegen te gaan en te stimuleren dat vastgoed wordt gebruikt. Daarnaast kan het zorgen voor een verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt.

Een vastgoedeigenaar krijgt te maken met leegstandsbelasting wanneer diens pand voor een bepaalde periode leeg staat en niet voldoet aan de voorwaarden van de leegstandswet. 

De leegstandsbelasting is een middel van de overheid om leegstaande panden terug in gebruik te krijgen. Het is echter niet het enige instrument. De leegstandswet biedt ook de mogelijkheid om tijdelijke invullingen van leegstaande panden toe te staan. Als leegstandbeheerder verzorgt Antikraak.nl bijvoorbeeld tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet. Dit biedt de mogelijkheid tot flexibel gebruik, waarbij ruimte ontstaat voor het ontwikkelen van langere termijn plannen.

Handhaving op leegstand

De controle en handhaving van leegstandregels ligt in handen van gemeenten. De mate waarin het actief op de gemeentelijke agenda staat, verschilt per gemeente. Dit hangt vaak sterk samen met de impact van de leegstand en tegelijkertijd met de vraag naar ruimtes. In kleinere gemeenten betekent leegstand van enkele winkels in een winkelstraat bijvoorbeeld vaak dat het straatbeeld snel verslechtert. Met een domino-effect van vertrekkende retailers tot gevolg. 

In steden als Amsterdam en Rotterdam, met een tekort aan betaalbare woon- en werkplekken, is de maatschappelijke druk om op te treden tegen leegstand groot. Hier zien we bovendien dat het kraken van panden, dat sterk afnam na invoering van de Wet Kraken en Leegstand uit 2010, weer toeneemt.

Over het algemeen wordt er actief gehandhaafd op leegstand door gemeenten, omdat het onwenselijk is dat panden langere tijd leeg blijven staan. Dit kan leiden tot verpaupering van een straat of buurt, verlies van maatschappelijke functies en negatieve invloed hebben op de leefbaarheid. 

Antikraak.nl biedt als leegstandsbeheerder een passende en financieel aantrekkelijke oplossing. Niet alleen verzorgen wij een tijdelijke invulling die aansluit bij de wensen rondom het gebruik, waarmee inmenging en boetes door gemeenten worden voorkomen. Ook zorgen we voor actief gebruik, waarmee het pand aantrekkelijk blijft en beschermd wordt tegen de risico’s van leegstand.

leegstandsbeheerder kraakacties

Kraakacties

Hoewel er weinig recente cijfers beschikbaar zijn, is het aantal kraakacties in Nederland toegenomen. In 2010 waren er volgens de politie 277 kraakacties, in 2018 kwamen er 423 meldingen binnen (waarvan het merendeel in Amsterdam). Met de oprichting van kraak- en actiegroepen – zoals Mokum Kraakt, Kraakspreekuur (KSU) Den Haag en Nijmeegs Jantien – lijkt kraken in georganiseerd verband toe te nemen.

Krakers kunnen sinds 1 juli 2022 binnen drie dagen ontruimd worden uit een gekraakt pand, op basis van de Wet Handhaving Kraakverbod. Een kort geding tegen de uitzetting, dat de uitzetting tot wel acht weken kon uitstellen, is niet meer mogelijk. Desondanks blijkt handhaving in de praktijk uitdagend, met name vanwege personeelstekorten bij de politie. Voorkomen van kraak heeft voor veel gemeenten dan ook prioriteit.  

Meer weten?

Als leegstandsbeheerder kunnen we veel zorgen rondom (tijdelijke) leegstand wegnemen. We lichten de mogelijkheden graag toe in een persoonlijk gesprek! Laat hieronder contactgegevens achter en we plannen op korte termijn een afspraak in.