Leegstandsbeheer

Een vastgoedeigenaar kan verschillende maatregelen nemen om leegstand van zijn bedrijfsruimtes, commercieel vastgoed en kantoren te vermijden. Dit is belangrijk om ingrijpen vanuit overheden tegen te gaan én de waarde van een gebouw te behouden. Leegstandsbeheer is daarbij een doeltreffende en goedkope optie. Antikraak.nl biedt verschillende vormen van leegstandsbeheer aan.

vastgoedbeheer leegstandswet bedrijfsruimte commercieel vastgoed kantoor amsterdam hoe leegstand vermijden

Leegstandswet en verordeningen

In beginsel is het belangrijk om te weten dat de Leegstandwet in bedoeld is om leegstand van woningen tegen te gaan. De wet is niet in het bijzonder gericht op bedrijfsruimtes en kantoren. Om leegstand van commercieel vastgoed toch effectief te bestrijden, hebben verschillende gemeenten, zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag een leegstandsverordening. De leegstandsverordening van Amsterdam bijvoorbeeld beoogt leegstand van panden tegen te gaan en zo de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden. De verordening geldt voor alle panden in Amsterdam, maar heeft specifieke regels voor de leegstand van kantoren.

Volgens de leegstandsverordening moet de eigenaar van een leegstaand kantoor zich inschrijven bij de gemeente. Vervolgens moet hij binnen een vastgestelde periode een leegstandsbeheerplan opstellen en uitvoeren. Dit plan moet aantonen dat de eigenaar actief is in het vinden van nieuwe gebruikers of een nieuwe bestemming voor het pand.

Instrumentarium van gemeenten

Om te stimuleren dat eigenaren snel actie ondernemen, kan de gemeente dwangsommen opleggen en belastingen verhogen als zij niet voldoen aan de verordening. Ook kan de gemeente zelf de bedrijfsruimte tijdelijk in gebruik nemen of een beheerder aanwijzen. In dat laatste geval draagt men een gebruiker voor het pand voor, waarbij inspraak over de invulling door de vastgoedeigenaar beperkt of zelfs niet mogelijk is. Het doel in beide gevallen is de leefbaarheid van de buurt te waarborgen.

Daarnaast heeft de gemeente de mogelijkheid om leegstaande kantoren te transformeren tot woningen. Dit gebeurt in samenwerking met ontwikkelaars en investeerders. Daarbij wordt een balans gezocht tussen de behoefte aan woningen en de beschikbaarheid van kantoren in de stad.

Hoe leegstand vermijden?

Zoals uit bovenstaande blijkt, is het voorkomen van leegstand belangrijk. Leegstandsbeheer biedt gelukkig mogelijkheden. Een tijdelijke invulling in de vorm van antikraak of tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet wordt namelijk gezien als een afdoende invulling. Als overbrugging, tot de langere termijn plannen ten uitvoer worden gebracht, wordt leegstand van bedrijfsruimtes, commercieel vastgoed en kantoren effectief voorkomen door tijdelijke gebruikers te plaatsen. Het gaat dan om startups, creatieve ondernemers en ZZP’ers. Zij zorgen voor actief gebruik. Daarmee wordt niet alleen voldaan aan wet- en regelgeving, maar het pand ook beschermd tegen kraak, vandalisme, verval en verloedering.

Samenvattend, leegstandsverordeningen, zoals in Amsterdam, hebben als doel om te voorkomen dat panden langdurig leegstaan. Leegstand heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid van de stad. Voor leegstaande kantoren specifiek geldt dat eigenaren actief moeten zijn in het vinden van nieuwe gebruikers of een nieuwe bestemming. Met leegstandsbeheer ondersteunt Antikraak.nl eigenaren bij het invullen van panden om aan de regelgeving te voldoen. Dit is mogelijk voor een korte periode (antikraak) en langere tijd (tijdelijke verhuur), waarbij ook inkomsten kunnen terugvloeien naar de eigenaar.

Benieuwd welke vorm van leegstandsbeheer het best past? Neem vrijblijvend contact op om de opties te bespreken!