Belasting, leegstand en andere financiële aspecten

Hoewel leegstand geen inkomsten opbrengt, moeten er wel kosten voor gemaakt worden.  De onroerende zaak belasting wordt in rekening gebracht, net als de meterkosten door een energieleverancier. Bovendien zijn er mogelijk beveiligingskosten of kosten voor onderhoud en herstel van onopgemerkte mankementen, zoals lekkages. Gelukkig zijn financiële voordelen eenvoudig te realiseren.

Het is interessant de kosten middels een tijdelijke invulling te beperken. Tijdelijk beheer biedt flink wat financiële voordelen. Zo zijn er verschillende belastingvoordelen te behalen voor vastgoedeigenaren die hun panden tijdelijk door middel van antikraak of leegstandsbeheer invullen. Daarnaast zijn ook op andere kosten besparingen mogelijk. 

BTW-aftrek

Bij leegstand is het niet altijd mogelijk BTW (als voorbelasting) af te trekken. Dat is bijvoorbeeld het geval bij:

  • Leegstand omdat de eigenaar het vastgoed zelf wil gaan gebruiken;
  • Leegstand bij voorgenomen verhuur zonder concrete huurovereenkomst;
  • Langdurige leegstand (> 2 jaar). BTW die is betaald voor de bouw of verbouwing kan niet meer als voorbelasting worden afgetrokken. Dit geldt ook als het pand uiteindelijk wordt verkocht.

Bij tijdelijk gebruik kan de BTW op kosten die gemaakt worden rondom het tijdelijke gebruik echter wel worden afgetrokken van de omzetbelasting. Dit kan een aanzienlijke besparing opleveren.

Verlaagde onroerende zaak belasting

Als een pand langer dan een jaar leeg staat, verhoogt de gemeente mogelijk de onroerende zaak belasting. Als de leegstand echter tijdelijk wordt opgelost met antikraak of een andere vorm van leegstandsbeheer, kan de vastgoedeigenaar in veel gemeenten aanspraak maken op een verlaagde heffing van de onroerende zaak belasting.

Verrekening van gemeentelijke belastingen

Veel gemeenten bieden de mogelijkheid om gemeentelijke belasting te verrekenen met de tijdelijke gebruikers van antikraakpanden. Hierdoor kunnen de kosten voor de vastgoedeigenaar aanzienlijk worden verminderd.

Geen inkomstenbelasting

Inkomsten die worden verkregen uit het tijdelijke gebruik van een pand zijn doorgaans niet belastbaar voor de inkomstenbelasting. Dit betekent dat de vastgoedeigenaar in principe geen belasting betaalt over deze inkomsten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een gebruiksvergoeding. Het is vaak mogelijk inkomsten te laten terugvloeien wanneer een pand voor een wat langere periode met leegstandsbeheer ingevuld wordt. 

 

Geen beveiligingskosten

Een pand in tijdelijk beheer hoeft niet beveiligd te worden door een beveiligingsbedrijf. Met name de kosten voor doormelding naar een meldkamer en het uitrukken bij alarm kunnen oplopen. Ook de inzet van surveillance of het plaatsen en onderhouden van een goed alarmsysteem zijn kostenposten. Antikraak.nl brengt geen kosten in rekening voor onze services, terwijl een pand door actief gebruik wel veilig blijft.

Financieel voordeel leegstandsbeheer

Verbeterde vastgoedwaarde ​

Door tijdelijke gebruikers in te zetten voor leegstandsbeheer, wordt de waarde van het vastgoed verbeterd. Actief gebruikte panden zijn over het algemeen aantrekkelijker voor potentiële kopers of huurders dan leegstaande panden. Tijdelijk gebruik voorkomt bovendien dat het pand verslechtert, wat helpt om de waarde ervan te behouden of te verhogen.

Lagere verzekeringspremies

Verzekeraars beschouwen leegstaande panden als risicovol en vragen daarom doorgaans hogere premies voor dekking. Door tijdelijke gebruikers van panden gebruik te laten maken door middel van antikraak of tijdelijk beheer, kunnen eigenaren echter niet alleen de kans op schade aanzienlijk verminderen, maar tegelijkertijd ook hun verzekeringspremies behoorlijk verlagen.

Beperkte onderhoudskosten

Tijdelijk gebruik voorkomt vandalisme, verval en mankementen die niet worden opgemerkt. Het risico op schade is dan ook kleiner en daarmee blijven de kosten voor onderhoud gering. Bovendien wordt klein onderhoud door Antikraak.nl opgepakt, waarbij de kosten in veel gevallen worden gedragen door de tijdelijke gebruikers.   

financieel voordeel van leegstandsbeheer

Kortom, het tijdelijk invullen van panden met antikraak of leegstandsbeheer levert aanzienlijke financiële voordelen op voor vastgoedeigenaren die kampen met leegstand en daarmee gepaard gaande kosten. Met name rondom belasting is winst te behalen. Maar ook op andere gebieden is het mogelijk kosten te verlagen. Het is daarom verstandig om deze optie te overwegen als het pand voor een korte of langere periode leeg staat.

Meer weten of de mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op. We gaan graag in op de details, om een plan op maat te maken.