Energie en leegstand

Energie en energieprijzen zijn in de vastgoedwereld een hot topic, ook bij leegstand. Er zijn verschillende redenen waarom de energiekosten voor vastgoed momenteel zo hoog zijn.

energie energiebesparing bij leegstand

Toenemende energiekosten

De prijs van energie is de afgelopen jaren gestegen door verschillende factoren, zoals de toename van de vraag naar energie, politieke onrust in leverende landen en de stijgende kosten voor de productie en distributie van energie.

Verouderde gebouwen

Veel gebouwen zijn gebouwd voordat er strengere energiebesparende normen werden ingevoerd. Dit betekent dat veel gebouwen inefficiënt zijn qua energieverbruik en dus meer energie verbruiken dan nodig is.

Gebrek aan onderhoud

Het gebrek aan regelmatig onderhoud aan gebouwen kan ook leiden tot een inefficiënt gebruik van energie. Slecht functionerende systemen, zoals verouderde verwarmings- en koelsystemen of kapotte ramen, kunnen leiden tot hogere energiekosten.

Groeiend bewustzijn

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker voor overheden en pandgebruikers, waardoor vastgoedeigenaren gedwongen worden te investeren in energiebesparende maatregelen. Hierdoor stijgen de initiële investeringen.

Hogere belastingen

Overheden introduceren steeds hogere belastingen op energie, wat de energiekosten voor vastgoed beïnvloedt. Deze belastingen zijn bedoeld om de CO2-uitstoot te verminderen en vormen een aanzienlijke kostenpost voor vastgoedeigenaren.

Onzekerheid in de markten

Energieprijzen zijn vaak volatiel en schommelen aanzienlijk, wat leidt tot onzekerheid voor vastgoedeigenaren. Dit maakt het moeilijk om nauwkeurige begrotingen te maken en kan de cashflow van vastgoedbeheerders beïnvloeden.

energie energiebesparing

Al deze factoren dragen bij aan de huidige hoge energiekosten voor vastgoed. Het is daarom belangrijk voor vastgoedeigenaren om energie-efficiëntie te integreren in hun bedrijfsstrategie en te investeren in energiebesparende maatregelen om op lange termijn kosten te besparen en de waarde van hun vastgoed te behouden.

Energiekosten bij leegstand

In relatie tot leegstand rijst de vraag: als energieprijzen hoog zijn, is het dan niet goedkoper om een pand leeg te laten? Immers: geen verbruik is goedkoper dan verbruik. Bij leegstand wordt alleen vastrecht betaald, terwijl actief gebruik ook kosten voor gas en elektra met zich meebrengt. 

Het versimpelde antwoord op die vraag is ja: geen verbruik is vanzelfsprekend goedkoper dan verbruik. Hierbij worden echter factoren buiten beschouwing gelaten die direct of indirect ook invloed hebben op de balans. De risico’s van leegstand brengen, naast kopzorgen, vaak ook flinke kosten met zich mee. Daarnaast loopt een vastgoedeigenaar door leegstand financiële voordelen mis. Onder aan de streep is leegstand dan ook niet goedkoper dan een (tijdelijke) invulling, zelfs wanneer energie wordt verbruikt.

Hoe besparen?

Bij tijdelijke leegstand kan een leegstandsbeheerder op verschillende manieren besparen op energie. Hieronder volgen enkele mogelijke maatregelen.

Energiezuinige apparaten

Door het gebruik van energiezuinige apparaten wordt veel energie bespaard. Antikraak.nl kiest waar mogelijk bijvoorbeeld voor LED-verlichting in plaats van gloeilampen. Installaties die niet strikt noodzakelijk zijn worden uitgeschakeld of op spaarstand gezet en waar mogelijk vervangen door zuinige alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan zuinige elektrische kachels die lokaal verwarmen ter vervanging van gasgestookte pand brede verwarmingsinstallaties.

Slimme thermostaten

Slimme thermostaten stellen ons in staat om de temperatuur op afstand te regelen, wat kan helpen om energie te besparen. Dit kan bijvoorbeeld door te werken met kloktijden of de verwarming automatisch uit te schakelen als de laatste persoon het pand verlaat. De meeste systemen zijn te koppelen aan een slimme, mobiele thermostaat die wij beheren.

Energiebewustzijn

Door bewust om te gaan met energie beperken we de energiekosten. Antikraak.nl monitort meterstanden en vergelijkt deze met gemiddeld verbruik in vergelijkbare situaties. Wanneer het verbruik afwijkt, wordt direct bijgestuurd. Apparaten en systemen die niet noodzakelijk zijn voor gebruik en behoud van het pand worden waar mogelijk uitgeschakeld. Denk bijvoorbeeld aan liften en airconditioning, maar ook gasgestookte boilers of verwarmingssystemen.

Benieuwd waar kansen liggen op het gebied van energiebesparing, ook bij tijdelijk gebruik? We bespreken het graag! Neem contact op voor een persoonlijk gesprek.