Wat is antikraak?

Antikraak is een tijdelijke vorm van pandgebruik, waarbij tijdelijke bewoners, ondernemers of kunstenaars leegstaande panden gebruiken. Vastgoedeigenaren zetten antikraak in om leegstaand vastgoed te beschermen tegen krakers en illegale activiteiten en om te voorkomen dat het pand verslechtert en verloedert. Hoewel de wet kraken verbiedt en verschillende gemeenten, zoals Amsterdam en Utrecht, bovendien aanvullend beleid hebben ten aanzien daarvan, is de laatste jaren weer een stijging te zien in het aantal gekraakte panden.

wat is antikraak, hoe werkt antikraak amsterdam
hoe werkt antikraak, wat is antikraak

Hoe werkt antikraak?

Het werkt als volgt: de vastgoedeigenaar gaat een overeenkomst aan met een antikraak organisatie, die zorgt voor tijdelijke gebruikers. Zij betalen een vergoeding voor het gebruik van het pand. Ze moeten zich houden aan duidelijke regels en afspraken rondom het gebruik van het gebouw. Er wordt geen huurcontract opgesteld, maar een bruikleenovereenkomst gesloten. De gebruikelijke opzegtermijn is 28 dagen. De gebruikers fungeren als een soort beveiligers, omdat zij het pand actief gebruiken. Er is dus sociale controle. Dit verkleint de kans op vandalisme en kraken aanzienlijk . Bovendien dragen de tijdelijke gebruikers bij aan de uitstraling van het gebouw en kunnen zij, zeker bij transformatietrajecten, in het vroegste stadium toevoegen aan de herwaardering ervan.

Het voordeel voor vastgoedeigenaren is dat antikraak kosten bespaart op beveiliging, prijzen voor leegstandverzekeringen en onderhoud. Ook worden boetes en verhoogde belastingen voorkomen. Bovendien is het bij langer lopende projecten mogelijk om te profiteren van opbrengsten die het vastgoed, ook in deze fase, kan opleveren.

Over ons

Antikraak.nl is gevestigd in Amsterdam en richt zich met name op leegstand binnen de hoofdstad. Ook in andere delen van het land beheren we echter vastgoed. Zowel binnen de Randstad als daarbuiten.

In tegenstelling tot de meeste andere leegstandsbeheerders, ligt onze focus op bedrijfsmatig of professioneel gebruik van de door ons beheerde gebouwen. Hoewel wij ook voorzien in bewoning, werken wij veelal samen met freelancers, start-ups, kunstenaars en creatieve ondernemers. Het aantal beschikbare werkplekken in steden als Rotterdam, Utrecht en Amsterdam is de afgelopen jaren sterk afgenomen, vanwege de geprioriteerde doelstellingen rondom woningbouw.  Antikraak biedt hen tijdelijk een betaalbare en vaak unieke werkruimte, die zij anders niet of moeilijk kunnen vinden.

Het is belangrijk om te benadrukken dat antikraak geen permanente oplossing is, aangezien het pand op termijn wordt verkocht, verhuurd, gerenoveerd of gesloopt. De gebruikers houden hier rekening mee en zijn flexibel. In situaties waarbij de verwachte leegstand langer duurt, zijn andere contractvormen mogelijk, waarbij ook inkomsten terugvloeien naar de eigenaar.

Al met al is antikraak een win-win situatie, omdat het leegstaande panden beschermt met tijdelijke gebruikers en vastgoedeigenaren kosten besparen op beveiliging en onderhoud. Meer weten over hoe we vastgoed met antikraak veilig en gewaardeerd houden? Neem dan contact met ons op!