Meer doen met vastgoedbeheer

Antikraak.nl maakt meer van leegstand. Wij onderscheiden ons in tijdelijk vastgoedbeheer door onze kijk op de mogelijkheden ervan. 

Vastgoedbeheer biedt kansen. Niet alleen omdat vastgoed adequaat wordt beschermd tegen de risico’s van leegstand, maar ook omdat (tijdelijk) gebruik belasting – en ander financieel voordeel oplevert. Bovendien draagt het bij aan de vastgoedwaarde van een pand. 

Benieuwd welke kansen er liggen? Neem meteen contact met ons op om het te bespreken.

Vastgoedbeheer Amsterdam

Antikraak.nl biedt verschillende vormen van vastgoedbeheer, zowel tijdelijk als traditioneel. Onze core business is leegstandsbeheer of antikraak. Daarnaast kunnen we  (tijdelijke) verhuurtrajecten geheel of gedeeltelijk overnemen, inclusief contracting en het innen van huurpenningen. Bovendien bieden we pandonderhoud, van facilitair tot klein-technisch. We lichten de mogelijkheden graag mondeling toe. Plan nu vrijblijvend een afspraak met ons in.

Vastgoedbeheerder met visie

Vastgoed is meer dan een verzameling stenen, meer dan een investering of een prijs per vierkante meter. Vastgoed bepaalt als onderdeel van de stad het straatbeeld. Het biedt de ruimte waar mensen en bedrijven samen komen en mooie dingen ontstaan.

Hoewel vastgoed nooit ontwikkeld is om leeg te staan of een risico te worden, is leegstand binnen een dynamische stad onvermijdelijk.

Wij vullen panden met energie. Met kansen, verhalen en toekomst. Creatieve ondernemers, ambitieuze dromers en slimme starters vinden bij ons een plek. We brengen deze bevlogen mensen bij elkaar en geven ze de ruimte om te bouwen aan hun succes.

Antikraak.nl zet tijdelijk vastgoedbeheer optimaal in om gebouwen in periodes van leegstand veilig, aantrekkelijk en levendig te houden, zodat het – ook dan – een waardevol onderdeel kan blijven van de straat, de wijk en de stad.

Zo voegt leegstaand vastgoed waarde toe. Meerwaarde voor eigenaren, voor tijdelijke gebruikers en voor de omgeving waar het onderdeel van uitmaakt.

Lees meer over onze benadering van maatwerk en het waarborgen van kwaliteit bij vastgoedbeheer. 

Wat is vastgoedbeheer?

Vastgoedbeheer is het beheer van onroerend goed, zoals gebouwen, woningen, kantoren en winkels. Dit omvat alle activiteiten die nodig zijn om het vastgoed in goede staat te houden en ervoor te zorgen dat het efficiënt wordt gebruikt. Het doel van vastgoedbeheer is om de waarde van het vastgoed te behouden of te verhogen en tegelijkertijd de kosten zo laag mogelijk te houden.

Een belangrijk aspect van vastgoedbeheer is het onderhoud van het vastgoed. Dit omvat regulier onderhoud zoals schoonmaak, reparaties en vervanging van apparatuur en infrastructuur.

Daarnaast is het van belang om kosten te beheersen. Adequaat vastgoedbeheer houdt de kosten voor energie, onderhoud en verzekeringen zo laag mogelijk. Bijvoorbeeld door het investeren in energiezuinige apparatuur ter vervanging van traditionele, pandgebonden installaties en het actief monitoren en bijsturen van verbruik.

Het uitbesteden van vastgoedbeheer aan een externe partij biedt voordelen. Dit legt bijvoorbeeld blinde vlekken in het onderhoud bloot en genereert zo kostenbesparingen. Met een vastgoedbeheerder kan de vastgoedeigenaar zich richten op diens kernactiviteiten en tegelijkertijd de waarde van zijn of haar vastgoed behouden of verhogen.

Tijdelijk vastgoedbeheer

Antikraak is een vorm van tijdelijk vastgoedbeheer waarbij leegstaande panden worden gebruikt om tijdelijk onderdak te bieden aan bewoners of zakelijke gebruikers. Het gaat dan om freelancers, startups of creatieven. De tijdelijke gebruikers betalen geen huur, maar een vergoeding. Dit voorkomt dat er huurrechten worden opgebouwd. Zo kan een eigenaar flexibel over het vastgoed blijven beschikken. 

Ook is het mogelijk ruimtes tijdelijk te verhuren op basis van de Leegstandswet. Voor vastgoedeigenaren kan dit een manier zijn om leegstand tegen te gaan en tegelijkertijd inkomsten te genereren.

De opties bespreken?

Laat je gegevens achter, dan nemen we de mogelijkheden binnenkort door tijdens een kop koffie.