Voorwaarden gebruik (S)maakzaal

Aan het gebruik van de (S)maakzaal zijn voorwaarden verbonden. De belangrijkste vind je hier. Wij behouden ons het recht voor deze tussentijds te wijzigen.

Financieel

1. De (S)maakzaal wordt per twee uur verhuurd á €50,- exclusief BTW.
2. Er wordt een waarborgsom van €350,- betaald.
3. Betaling geschiedt vooraf: een optie wordt omgezet in een reservering na ontvangst van de huursom en de waarborgsom.

Gebruik pand

1. Het pand staat in een woonwijk. Wij houden onze buren heel graag te vriend. Om die reden is het belangrijk dat er geen overlast ontstaat, in welke vorm dan ook. Luide muziek of andere activiteiten waarbij geluid wordt geproduceerd, zijn niet toegestaan.  

2. Er geldt een maximum van 30 gebruikers voor de ruimte.

3. Het gebouw is multifunctioneel en heeft meerdere gebruikers. We verwachten dat alle gebruikers rekening houden met elkaar en ervoor zorgen dat zij een ander op geen enkele manier hinderen bij hun gebruik.

3. Boren, schilderen of op een enige andere manier wijzigingen toebrengen aan het pand zijn nadrukkelijk niet toegestaan. Dat geldt ook voor het (aan)plakken van afbeeldingen, posters, affiches of stickers op muren, deuren of ramen.

4. Fietsen mogen niet rondom het pand gestald worden op een manier die voetgangers of weggebruikers hindert. Vanwege brandveiligheid mogen fietsen nooit inpandig worden geplaatst.

5. Afval moet worden weggebracht naar een afvalpunt. Afval mag niet inpandig bewaard worden.

6. Roken, huisdieren, confetti, spuitsneeuw en het gebruik van ducttape en dergelijke zijn niet toegestaan in het pand.

Verantwoordelijkheden

1. Je bent als gebruiker verantwoordelijk voor het leeg en schoon opleveren van de ruimte en de omgeving ervan. Daaronder vallen ook de entree, de hal bij de ruimte en de gang naar de toiletten. We verwachten dat alle geplaatste spullen bij oplevering zijn meegenomen, dat vloeren en oppervlakken schoon zijn en de toiletten gereinigd.

2. Wanneer de oplevering niet voldoet aan de hierboven beschreven voorwaarden, wordt door ons een externe schoonmaakdienst ingeschakeld. De kosten zijn voor rekening van de gebruiker.

3. Schade die door het gebruik ontstaat, wordt op kosten van de gebruiker in opdracht van Antikraak.nl hersteld.

4. Ramen en deuren dienen na gebruik goed afgesloten te worden.

5. Toegangswegen en nooduitgangen dienen te allen tijde vrij te blijven.

6. Gedurende de gebruiksperiode ben je als gebruiker verantwoordelijk voor correct sleutelbeheer. De sleutels mogen niet aan derden worden gegeven. Bij verlies of diefstal vervangen wij de cilinders. De kosten hiervoor komen voor rekening van de gebruiker.

Tijdelijkheid

1. Wij beheren het pand waar de ruimtes zich in bevinden tijdelijk. We weten niet hoe lang de beheerperiode duurt. Om die reden kunnen we niet verder dan een aantal maanden vooruit plannen.

2. Mocht de beheerperiode opgezegd worden, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor schade of inkomstenderving die voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van de ruimte.