Persbericht VLBN feruari 2024

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 februari 2024 heeft de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN) een nieuw bestuur gekozen. Daarnaast zijn twee rollen geïntroduceerd (roulerend voorzitterschap en verenigingsmanager) om het ambitieniveau van de landelijke branchevereniging te ondersteunen.

Jeroen van der Poel is unaniem door de leden van VLBN gekozen tot roulerend voorzitter. Met de introductie van een roulerend voorzitterschap vanuit de leden komt zowel bestuurlijke ervaring als kennis van praktijk direct beschikbaar voor de  brancheorganisatie. De andere nieuwe bestuursleden zijn Miloeda Vijfhuizen, Laurens Mondelaers en Michael Braat. Yvette Nikolic is benoemd tot verenigingsmanager.

Ton Ruhe en Jeroen van de Coolwijk zijn sinds 2015 actief betrokken geweest als bestuurder en dragen hun taken en  werkzaamheden over aan het nieuwe bestuur. VLBN bedankt hen beiden voor de inzet van hun kennis en ervaring ten gunste van en voor de grote betrokkenheid bij de branche. Jeroen blijft als lid van VLBN direct betrokken. Het nieuwe bestuur begint met enthousiasme aan de taak om VLBN nog beter op de kaart te zetten en het belang van de sector uit te dragen.

De VLBN vertegenwoordigt KLB (Keurmerk Leegstandbeheer) gecertificeerde bedrijven en instellingen, die op professionele wijze leegstand beheren in Nederland en vertegenwoordigt daarmee 75% van de sector. De leden van VLBN voorzien jaarlijks in de woonbehoefte van circa 30.000 woningzoekenden.

Voor nadere informatie hierover is de VLBN bereikbaar via info@vlbn.nl.