Aanvullende informatie over je oplevering

Na beëindiging van de overeenkomst dient de ruimte ontruimd, schoon en in oorspronkelijke staat te worden opgeleverd. Alle (kopieën van de) sleutels worden daarbij ingeleverd.

Om de oplevering goed te laten verlopen, geven we je graag het volgende mee:

  • Bedenk een noodoplossing voor jezelf en je spullen, voor het geval wij geen vervangende ruimte voor je hebben.
  • Maak nooit afspraken over de oplevering of ontruiming met derden (zoals de eigenaar).
  • Organiseer je verhuizing tijdig. Regel bijvoorbeeld op tijd vervoer en maak duidelijke afspraken met de gemeente over eventueel grof vuil. Geef je adreswijziging direct door aan alle relevante instanties.
  • Houd de ruimte tot de in de email genoemde datum voorzien van spullen en in gebruik. Dit om de risico’s van leegstand tot een minimum te beperken.
  • Meld eventuele gebreken aan het pand vóór de oplevering bij ons.
  • Lever de ruimte op de dag van de oplevering leeg en schoon op. Kosten die gemaakt moeten worden voor schoonmaak, opruimen et cetera worden namelijk door de eigenaar aan ons doorberekend. Wij factureren deze vervolgens door aan jou.
  • Oplevering vindt plaats om 9.30 uur in de ochtend op de locatie (tenzij we je hier specifiek anders over informeren). De sleutels kunnen dan aan ons overgedragen worden.

 Graag ontvangen we een bevestiging van de opzegging via deze link.

Dank je wel en succes!