Laat je zien!

Edit d.d. oktober 2023

De herontwikkelingsplannen nemen serieuze vormen aan en onze tijd in dit prachtige gebouw zit er bijna op. De expozalen en werkruimtes zijn vanaf november niet meer via ons beschikbaar. Meer informatie over de toekomst van het gebouw, is beschikbaar via de beoogde huurder van het gebouw, de Hartwig Art Foundation.

 
December 2021

We beheren tijdelijk de voormalige rechtbank aan de Parnassusweg. Een imposant gebouw waar we meerdere kunstgerelateerde partijen een werkruimte aanbieden. Die link met kunst is niet toevallig: het gebouw wordt herontwikkeld tot museum. Met onze tijdelijke invulling tekenen we de eerste contouren van het pand als hotspot voor kunst. 

Daarnaast is het mogelijk om gedurende korte tijd een zaal te gebruiken voor een tentoonstelling, expositie, voorstelling of andere invulling die duidelijk een link heeft met kunst of cultuur.

We nodigen je van harte uit je ideeën of creaties in zo’n ruimte te delen met publiek en zo de stad te verrijken. 

Specs

 • Twee bijzondere ruimtes, afzonderlijk voor een beperkte, vooraf afgestemde periode te gebruiken, inclusief toiletten.
 • De kosten zijn afhankelijk van de duur van het gebruik en starten bij € 250,-.

De Bibliotheek

 • 245 vierkante meter
 • normale plafondhoogte
 • inclusief 2 aparte ruimtes voor bijvoorbeeld opslag

De Zittingszaal

 • 146 vierkante meter
 • hoog plafond van 4 meter
 • 1 grote ruimte


Een aantal voorwaarden

 • De ruimte mag uitsluitend worden gebruikt voor kunst- of cultuurgerelateerde activiteiten, waarbij openstelling voor publiek plaatsvindt. Wij screenen vooraf op geschiktheid.
 • Om zoveel mogelijk initiatieven de ruimte te geven, kan de ruimte maximaal een maand aaneengesloten gebruikt worden.
 • Het pand is monumentaal. We zijn er dan ook heel zuinig op. We verwachten van de gebruikers dat zij dat ook zijn. Er mag niet worden geboord, geverfd of op andere wijze iets worden gewijzigd aan het pand.
 • Openstelling voor publiek kan alleen wanneer dit veilig gebeurt. Dit betekent onder andere dat toegang wordt gecontroleerd en geldende corona-regels worden nageleefd. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het waarborgen hiervan.
 • De ruimte, de entree en de toiletten dienen schoon opgeleverd te worden.
 • Een optie wordt definitief na betaling van de huursom en waarborgsom.
 • De waarborgsom bedraagt € 500,-. Deze wordt bij correcte oplevering binnen zes weken teruggestort.
 • De contractant dient een persoonlijke of zakelijke aansprakelijkheidsverzekering te kunnen overleggen met voldoende dekking in het geval van schade aan het pand.
 • De ruimtes bevinden zich in een pand dat wij tijdelijk beheren. Dat betekent dat we geen garantie kunnen geven tot wanneer de ruimtes te gebruiken zijn.
De overige voorwaarden staan hier
expositieruimte