Impactrapport 2023

Er is een groeiend bewustzijn over de impact die bedrijven hebben op de samenleving en het milieu. Naast de vraag naar kwalitatieve dienstverlening, wordt ook een ethische en verantwoorde bedrijfsvoering steeds meer verwacht.

In dat licht hebben wij een impactrapport opgesteld. Hiermee willen we onze maatschappelijke bijdrage tastbaarder maken. Het rapport geeft inzicht in onze activiteiten van vorig jaar en hoe deze op een positieve manier bijdragen.

Daarnaast biedt het rapport, door het evalueren van onze cijfers, ook intern meer zicht op wat we hebben bereikt. En dat geeft vervolgens handvatten voor verbetering en groei, zodat de waarde die we leveren óók kan groeien.