Veel gestelde vragen

Onze focus ligt op antikraak werkruimtes. We beheren kantoren, scholen, hotels, musea et cetera en kunnen hierin plekken aanbieden die gebruikt kunnen worden als kantoor, atelier, studio, vergaderruimte, winkel, expositieruimte en opslag. Soms is het mogelijk om te wonen in een pand.

Na een uitvoerige toetsing van onze bedrijfsvoering door het SKW, hebben wij het Keurmerk Leegstandbeheer gekregen. Dat betekent dat wij op alle punten voldoen aan de eisen die door het Keurmerk gesteld worden. Concreet betekent dit dat we fatsoenlijk met onze gebruikers omgaan en dat we de veiligheid in de door ons beheerde panden waarborgen.

Bovendien is ons team NEN 8025 en/of NEN 3140 gecertificeerd. Wij inspecteren (elektrische) installaties op veilig functioneren en laten waar nodig aanpassingen doen.

Wij zijn wettelijk verplicht je identiteit te controleren bij het aangaan van een antikraak overeenkomst. Daarom moet je een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen. Daarnaast stellen we een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking verplicht. Mocht er schade ontstaan aan het pand door jouw toedoen, moeten wij dit ergens op kunnen verhalen. We vragen je vóór plaatsing de polis van zo’n verzekering met ons te delen.

Iedere gebruiker betaalt een waarborgsom van € 450,-. Deze betaal je eenmalig bij je eerste plaatsing (bij een eventuele doorplaatsing verhuist hij gewoon met je mee). Wanneer je definitief geen ruimte via ons meer gebruikt en aan al je financiële en overige verplichtingen hebt voldaan, krijg je het betaalde bedrag weer terug.

Bij iedere plaatsing betaal je €25,- plaatsingskosten. Dit is een vergoeding voor de administratie rond je nieuwe plek, het plaatsen van nieuwe cilinders en/of het kopiëren van sleutels en het gebruiksklaar maken van het pand en/of je ruimte voor gebruik.

In sommige panden regelen wij (basic) internet. Hier kun je voor een meerprijs gebruik van maken. Omdat de kosten worden gedeeld met de overige gebruikers, zijn ze doorgaans beperkt. Hetzelfde geldt voor een afvalcontainer, die wij bij bedrijfspanden vaak plaatsen.

Het is belangrijk je te realiseren dat alles wat wij doen in het eigendom van anderen gebeurt. Wij kunnen je alleen helpen aan een antikraak ruimte, als een vastgoedeigenaar ons die in beheer geeft. En dat doet zij/hij alleen wanneer er vertrouwen is dat wij er goed voor zorgen. We verwachten van onze gebruikers dat ze verantwoordelijk en respectvol omgaan met hun tijdelijke ruimte, dat deze opgeruimd en schoon is en dat er geen overlast ontstaat voor de omgeving.

En eigenlijk willen we daarin nog een stapje verder gaan. Wij geloven namelijk (heilig) in twee dingen:

1. de kracht van positiviteit en 2. de kansen die leegstand biedt. Als we die twee met elkaar combineren, zien we nieuwe dimensies ontstaan. In een pand, straat of wijk en zo voor de stad. 

Dat betekent niet dat we van onze gebruikers verwachten dat ze allerlei projecten optuigen of grootse gebaren maken om dat te bereiken. Ook vanuit het kleine kan iets moois zich ontwikkelen. We verbinden ons graag met like minded mensen die ook – op hun eigen wijze – willen bijdragen aan een leefbaardere wereld voor iedereen (en hopen dat je na het lezen van dit stukje tekst denkt: ja! 😘).

The million dollar question! Aanmelden kan via ons aanmeldformulier. We hebben een aanmeldformulier voor werkruimtes en een aanmeldformulier voor leraren.

Jazeker! Er is in Amsterdam niet alleen een tekort aan betaalbare woonruimte, maar ook aan leraren. Voor veel (startende) docenten is het een uitdaging een woning te vinden die én dicht bij school is én te betalen met een lerarensalaris. Hoewel we ons realiseren dat dit geen structurele oplossing is van een serieus probleem, geven we leraren in Amsterdam voorrang op de woonruimtes die we hebben. Zo hopen we een klein beetje bij te dragen aan een vitale en gezonde stad.

Opzoek naar een werkruimte?

Check ons aanbod!

Meteen inschrijven?