Voorwaarden gebruik exporuimte (S)maakkwartier

Aan het gebruik van één van de expositieruimtes van (S)maakkwartier zitten voorwaarden. De belangrijkste vind je hier. Wij behouden ons het recht voor deze tussentijds te wijzigen.

Veiligheid

1. Aan het gebruik van de ruimte met publiek gelden strikte veiligheidseisen vanuit zowel de overheid als de eigenaar. We verwachten dat alle gebruikers dit serieus nemen en zich houden aan de daaruit volgende bepalingen.

2. Er geldt een maximum aantal bezoekers. Er mogen maximaal 40 bezoekers tegelijk in de Kleine zaal zijn en maximaal 60 in de Grote zaal. Je bent als gebruiker verantwoordelijk voor de toezicht hierop.

3. Als huurder ben je verantwoordelijk voor je bezoekers. Dat betekent dat je ervoor dient te zorgen dat zij de bepalingen rondom het gebruik van het pand naleven.

Gebruik pand

1. Het pand staat in een woonwijk. Wij houden onze buren heel graag te vriend. Om die reden is het belangrijk dat er geen overlast ontstaat, in welke vorm dan ook.

2. Het pand is dagelijks tot 23:00 uur toegankelijk.

3. Boren, schilderen of op een enige andere manier wijzigingen toebrengen aan het pand zijn nadrukkelijk niet toegestaan. 

4. Schade die door het gebruik ontstaat, wordt op kosten van de gebruiker in opdracht van Antikraak.nl hersteld.

Gebruik van voorzieningen

1. Fietsen mogen niet rondom het pand gestald worden op een manier die voetgangers of weggebruikers hindert. Vanwege brandveiligheid mogen fietsen nooit inpandig worden geplaatst.

2. Afval moet worden weggebracht naar een afvalpunt. Afval mag niet inpandig bewaard worden.

3. Internet is aanwezig en kan gebruikt worden. Het gaat om regulier gebruik: de verbinding is niet geschikt voor het downloaden of streamen van grote hoeveelheden data.

Sleutelbeheer

1. Gedurende de gebruiksperiode ben je als gebruiker verantwoordelijk voor correct sleutelbeheer. De sleutels mogen niet aan derden worden gegeven. Bij verlies of diefstal vervangen wij de cilinders. De kosten hiervoor komen voor rekening van de gebruiker.

2. De sleutels dienen op de laatste gebruiksdag volgens afspraak ingeleverd te worden. Als de sleutels te laat worden ingeleverd, is de gebruiker een vergoeding van € 50,- per dag verschuldigd.

Schoonmaak

1. Je bent als gebruiker verantwoordelijk voor het leeg en schoon opleveren van de ruimte en de omgeving ervan. Daaronder vallen ook de entree, de hal bij de ruimte en de gang naar de toiletten. We verwachten dat alle geplaatste spullen bij oplevering zijn meegenomen, dat vloeren en oppervlakken schoon zijn en de toiletten gereinigd.

2. Wanneer de oplevering niet voldoet aan de hierboven beschreven voorwaarden, wordt door ons een externe schoonmaakdienst ingeschakeld. De kosten zijn voor rekening van de gebruiker.

Tijdelijkheid

1. Wij beheren het pand waar de ruimtes zich in bevinden tijdelijk. We weten niet hoe lang de beheerperiode duurt. Om die reden kunnen we niet verder dan een aantal maanden vooruit plannen.

2. Mocht de beheerperiode opgezegd worden, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor schade of inkomstenderving die voortvloeit uit het niet kunnen gebruiken van de ruimte.

Kosten

1. De kosten voor het gebruik worden berekend op basis van de duur van de gebruiksperiode. Zie de prijsstaffel hiernaast. Deze bedragen zijn exclusief BTW en servicekosten.

2. Je betaalt een waarborgsom á €500,-. Wanneer je het pand leeg, schoon en zonder schade oplevert, krijg je dit bedrag terug binnen vier weken na oplevering.

3. Na het tekenen van de overeenkomst ontvang je van ons een factuur. Hierop staan twee termijnbedragen. Het eerste is een aanbetaling van € 100,-. Deze dient meteen voldaan te worden. Daarmee wordt de gewenste periode voor jou gereserveerd. Het tweede termijnbedrag, bestaande uit de gebruikskosten minus de reeds betaalde €100,- plus de waarborgsom, dienen uiterlijk vier weken voor aanvang voldaan te zijn. Wanneer we de totale som niet binnen de gestelde termijn hebben ontvangen, wordt de reservering automatisch geannuleerd.

4. Annuleren kan kosteloos tot twee maanden voor de startdatum.

5. Bij annuleren binnen twee maanden rekenen we €50,- administratiekosten. Bij annuleren binnen vier weken is dit €100,-. De aanbetaling wordt dan niet geretourneerd.

Prijsstaffel

Grote zaal
Weekend: €250,-
Week: €400,-
2 weken: €700,-
3 weken: €1000,-
Maand: €1200,-

Kleine zaal
Weekend: €150,-
Week: €250,-
2 weken: €475,-
3 weken: €700,-
Maand: €900,-

De ruimte is toegankelijk vanaf 12:00 uur op de startdatum tot en met 12:00 uur op de einddatum.

Wanneer beiden ruimtes worden gehuurd, bieden wij een korting van 15%.

Deze bedragen zijn exclusief 21% BTW en servicekosten á €32,78 voor internet, beveiliging en administratiekosten.

Overige bepalingen

1. De toiletten bevinden zich in een ander gedeelte van het pand. Wanneer deze ruimte (een winkel) gesloten is, kunnen de toiletten via de buitenzijde van het pand betreden worden.

2. Om de energiekosten te beperken, wordt – in het licht van de huidige energieprijzen – beperkt gestookt in het pand.