Eventagenda Voormalige rechtbank

oktober 2022
okt 07
07 oktober 2022

Astrid Hermes haalt verhalen naar boven die zich in de loop der jaren binnen de muren van de rechtbank hebben afgespeeld.Ze vertelt zowel flarden van haar eigen verhaal, als die van lotgenoten. Ze zijn verenigd in spanning, verdriet, begrip en herkenbaarheid. In elke foto die in een van de zittingszalen getoond wordt, zijn de littekens zichtbaar.

Gratis
okt 23
23 oktober 2022

De relatie van kunstenaar Lisette Ros met haar vader krijgt gestalte in de context van de voormalige rechtbank.

€10
november 2022
nov 05
05 november 2022

Iedereen heeft recht op kunst. Daarom organiseert kunstRUIM in de Zittingzaal en de Bibliotheek van de voormalige rechtbank het kunstevenement "Recht op Kunst!”. Bezoekers kunnen kennis maken met het werk van 48 professioneel beeldend kunstenaars die wonen of werken in Amsterdam Zuid. Daarnaast kunnen bezoekers ook actief kunst beleven via workshops, art walks en art talks. Toegang is gratis.

Gratis

Voorwaarden

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden. De inhoud van de programmering is volledig in handen van de deelnemende partijen. Antikraak.nl is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de geprogrammeerde tentoonstellingen en/of exposities.

Het verblijf van de bezoeker in het voormalige rechtbankcomplex is voor eigen rekening en risico.

Antikraak.nl is niet aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel gedurende het bezoek aan het voormalige rechtbankcomplex.

Gedurende het verblijf in het voormalige rechtbankcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de regels van fatsoen te gedragen.

De bezoeker dient zich bij binnenkomst te registreren middels het daartoe aangewezen systeem. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de veiligheid in het pand en vernietigd nadat het event ten einde is.

Er is cameratoezicht in het voormalige rechtbankcomplex. Camerabeelden worden gedurende een redelijke periode bewaard, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien Antikraak.nl daartoe aanleiding ziet, worden camerabeelden aan de politie ter beschikking gesteld.

De bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die zij/hij toebrengt aan het pand en de daar aanwezige spullen.