Disclaimer

Antikraak.nl hecht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle uit haar naam gebruikte online kanalen*. Onjuistheden of onvolledigheden zijn desondanks jammer genoeg niet altijd te vermijden. In het geval er directe of indirecte schade ontstaat als gevolg van onjuistheden, kan Antikraak.nl daar niet aansprakelijk voor worden gehouden. Dit geldt ook voor problemen veroorzaakt door of als gevolg van het verspreiden van informatie via internet, technische storingen of virussen.

Antikraak.nl is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met deze website zijn gelinkt.

*waaronder deze website en verschillende social media en advertentiesites.